Audi i BMW žele aluminijumske standarde

 Aluminijum je drugi najviše korišćeni metal u svetu i postao je vitalan za automobilsku industriju, zahvaljujući svojoj maloj težini i velikoj izdržljivosti. Sada su se dva velika svetska proizvođača automobila udružila da pomognu razvoj globalnog standarda u vezi alumijuma.

Zajedno, kompanije Audi i BMW pridružile su se međunarodnoj Aluminium Stewardship Initiative koja je osnovana tokom jeseni prošle godine i koja ima za cilj da razvije prve standarde održivosti za aluminijum pre kraja 2014. godine. Inicijativa je već privukla kompanije AMAG, Constellium, Tetra Park, Rio Tinto Alcan, AMCOR Flexibles i Nespresso među svoje članove, uz kompanije Rexam i Hydro koje su se takođe prijavile zajedno sa nemačkim proizvođačima automobila.

Ovaj standard ima za cilj da uspostavi kriterijume uspešnosti preko društvene prakse, životne sredine i upravljanja. On će se fokusirati na tri oblasti:
- glavne aktivnosti: eksploatacija boksita i proizvodnja primarnog aluminijuma.
- sporedne industrije: korišćenje i reciklaža ovog metala.
- lanac upravljanja: obezbediti odgovornost i kredibilitet standarda.

U sklopu svake gorepomenute oblasti, nezavisni konsultant razvija nacrt standarda i istražuje najbolje prakse u postojećim standardima. Standard će obuhvatiti niz principa za sve aktere uključene u aluminijumski lanac vrednosti u nastojanju da se postigne optimalno upravljanje životnim ciklusom aluminijuma.

Takođe, konsultanti će se baviti materijalnim oporavkom i reciklažom metala. Prema rečima Dr. Bernd Martens-a koji je član odbora za nabavku u menadžmentu kompanije Audi, nemački proizvođač automobila je "pionir za lake konstrukcije" i veruje u uspostavljanje globalnog standarda za aluminijum, koji će poboljšati kvalitet životne sredine koji zavisi od korišćenja njihovih automobila.

Preuzeto sa: Netauto.rs

Foto: arhiva Autoblog.rs / Audi

Pogledajte još i:

Range levo
Range desno