Napredni čelik visoke zatezne ćvrstoće iz Nissana

Kompanija Nissan će značajno uključiti korišćenje naprednog čelika visoke zatezne čvrstoće (Advanced High Tensile Strength Steel –AHSS) u svojim budućim modelima, uključujući i električna vozila.

Kompanija Nissan Motor Co. Ltd., najavila je svoj plan da proširi upotrebu AHSS-a za 25 % delova za vozila (mereno po težini) ugrađenih u nove proizvodne modele. Nissan je rekao da će korišćenje AHSS-a početi tokom 2017. godine, kao jedna od njegovih inicijativa da se pomogne smanjenju težine vozila. Trenutno, Ultra High Tensile Strength Steel (UHSS) čvrstoće 1,2 GPa (giga-Pascal), zajednički je razvijen od strane kompanija Nissan Motor Co. Ltd, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation i Kobe Steel Ltd. Ovaj čelik ugrađen je u delove modela Infiniti Q50, koji kreće u prodaju u Severnoj Americi ove godine. Pre razvoja UHSS 1,2 GPa čelika, bilo je teško da se koristi čelik visoke čvrstoće za delove vozila sa veoma složenim oblicima.

Nissan je saopštio da je za sada jedini proizvođač automobila koji koristi UHSS 1,2 GPa čelik za upotrebu kod strukturalnih delova tela vozila prilikom postupka hladnog presovanja. Sa aktivnim usvajanjem upotrebe UHSS 1,2 GPa čelika, što je samo jedan između nekoliko vrsta čelika vrhunske zatezne čvrstoće, Nissan smatra da će povećati stopu korišćenja AHSS čelika kod 25 % bruto težine delova ugrađenih u pojedinačnom vozilu. Ovaj posao će početi 2017. godine, a ima za cilj smanjenje težine Nissan-ovih vozila za 15 % sa odgovarajućom racionalizacijom same strukture tela vozila.

Zajednički razvijen AHSS 1,2 GPa čelik, obezbediće veća istezanja, bolju čvrstoću i visoku sposobnost deformacije da bi se olakšala težina čeličnih ploča koje se koriste za proizvodnju automobilskih delova. Ovi atributi omogućavaju da se on koristi za delove autmobila sa složenim oblicima, koji su ranije bili komplikovani za proizvodnju korišćenjem sadašnjeg čelika visoke zatezne čvrstoće. U kombinaciji sa visoko preciznim dizajnom delova i sa procesom zavarivanja pogodnim za određene materijale tokom samog procesa proizvodnje, ovaj materijal se sada može primeniti za proizvodnju više delova vozila. Pored toga, korišćenje AHSS 1,2 GPa čelika dovodi i do smanjene proizvodnje materijala po vozilu, tako da se postojeće proizvodne linije mogu koristiti bez velikih izmena. To dovodi do smanjenja ukupnih troškova po proizvedenom vozilu. Pod nazivom Nissan Green Program 2016., krije se Nissan-ov srednjoročni plan zaštite životne sredine gde kompanija ima za cilj da za 35 % poboljša ekonomičnost potrošnje goriva u poređenju sa korporativnim prosekom iz 2005. godine, za sva Nissan-ova vozila do kraja fiskalne 2016. godine. U tom pogledu, široka upotreba AHSS čelika će doprineti smanjenoj težini vozila i boljoj ekonomičnosti potrošnje goriva.

Izvor: Netauto.rs

Pogledajte još i: