Saopštenje Srpske Asocijacije uvoznika vozila i delova

Povodom odluke Vlade Republike Srbije da uvede subvencije za kupovinu Fiata 500L Asocijacija uvoznika vozila i rezervnih delova želi da saopšti sledeće:

Oštro protestvujemo i izražavamo žaljenje zbog ovakve odluke Vlade, kojom se direktno narušava ravnopravnost učesnika u tržišnoj utakmici, povredjuje konkurencija i urušava slobodno tržište. Kao asocijacija nekoliko puta tražili smo od Vlade da donese mere koje će nam olakšati poslovanje, bez dodatnih izdataka za Budžet Republike Srbije, a kojom bi gradjani i privreda na lakši način došli do novog vozila. Umesto toga dobili smo meru kojom se favorizuje jedan proizvodjač što je u suprotnosti sa svakom praksom na svim slobodnim tržištima a naročito na tržištu EU kojoj težimo. Podćecamo Vladu, da smo kao samostalna preduzeća, najčešće kao strani direktni investitori, nekih od najrespektabilnijih svetskih kompanija, u privredu Srbije investirali preko 300 mil. Evra u poslednjih 10 godina, da zapošljavamo preko 7.000 ljudi direktno ili u okviru naših dilerskih mreža, da redovno kao savesne i odgovorne firme izmirujemo poreze i doprinose koje budžetu Republike Srbije donose 350 miliona Evra godišnje. Podsećamo takodje da je država dužzna da zaštiti investitore od odluka koje bitno mogu narušiti konkurenciju, fer i ravnopravno poslovanje i naneti štetu privrednim subjektima. Na saopštenje Ministarstva Finansija, odgovaramo da je upravo Vlada dužna da obezbedi najbolje uslove za privlačenje investicija i da upravo ovakve odluke i mere mogu biti i jesu jasna prepreka i signal potencijalnim investitorima, našim principalima da ne dolaze i ne investiraju u Srbiju, jer ne postoji ravnopravnost investitora i zaštita investicija. Ukoliko postoji stvarna želja za privlačenjem investicija iz automobilskog sektora, Vlada Republike Srbije ukinuće uredbu o subvencionisanju vozila samo jednog proizvodjača i pokazati da su jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu jedini pravi načcin da se stvori poslovni ambijent u kojem su i druge firme proizvodjači vozila spremni da ulazu i u proizvodne kapacitete. Mi želimo da vladi budemo partner i da zajedno radimo na tome da se u Srbiji proizvode i voze novi automobili. Zato pozivamo Vladu Republike Srbije da zajedno pronadjemo rešenje koje će dovesti do poboljšanja uslova za kupovinu vozila za sve gradjane i sve proizvodjače a koje je preduslov za razvoj automobilske industrije u Srbiji.

Predsednik Miloš Petrović


Pogledajte još i:

Range levo
Range desno