Vozači u Srbiji nisu za uvođenje Euro 4 norme

Većina vozača u Srbiji nije za uvođenje Euro 4 norme. Smatraju da bi ona podigla cene i otežala kupovinu polovnih automobila, a ne veruju i u tvrdnje da su motivi ekološke prirode već su mišljenja da je reč o želji države i interesnih grupa da dodatno zarade. Ovo je siže obimnog istraživanja koje je početkom juna urađeno na sajtu www.polovniautomobili.com na uzorku od oko 12.000 ispitanika. Istraživanje je imalo za cilj da ispita stavove vozača o najavljenom uvođenju Euro 4 standarda.

Naime, već izvesno vreme u javnosti se nezvanično govori kako će uskoro biti uvedena Euro 4 norma za uvoz polovnih automobila. Kupci brinu da će zbog toga poskupeti vozila u prodaji, a prodavci da će im posao biti ugrožen.

Šta bi značilo uvođenje Euro 4 norme?

Uvođenje Euro 4 norme značilo bi da polovni automobili koji poseduju Euro 3 normu više ne bi mogli da se uvoze u Srbiju što bi, prema nekima, imalo uticaj na tržište polovnih automobila, pre svega na kupce. Ako imamo u vidu da su, zbog slabe kupovne moći stanovništva, najtraženiji automobili oni koji se mogu kupiti za oko 2000 evra, jasno je da će opasti uvoz automobila koji mogu da se uklope u tu cenovnu kategoriju, a to su vozila koja ispunjavaju takozvanu Euro 3 normu.

Inače, ovi standardi određuju koliko izduvni gasovi (dizel i benzinskih motora) mogu da sadrže štetnih čestica po životnu okolinu, ali i koje bezbednosne standarde vozila moraju da ispunjavaju. U Srbiji je Euro 3 norma uvedena 2005. godine. Iste te godine u Evropskoj uniji je uvedena Euro 4 norma čime je zabranjena prodaja novih vozila koja ne ispunjavaju ove uslove. Sada je u Evropi na snazi Euro 5 standard, a za septembar ove godine najavljen je prelazak na Euro 6.

Iako na papiru činjenica i motivi izgledaju prilično jasno, drugačije je kada se pogleda tržište automobila u Srbiji koje već godinama ne beleži znake oporavka. Sve naravno ima veze sa ekonomskom situacijom, pa tako najveći broj građana nije u stanju ni da pomisli da kupi automobil, a oni koji to mogu lakše sebi priušte polovan automobil. Novi su za najveći broj njih i dalje nedostižni. I upravo tu počinje problem jer se ne komunicira dovoljno sa javnošću da li je ova odredba o uvođenju Euro 4 standarda zaista u pripremi, ko na njoj insistira, i šta se njome želi postići. 

Šta kažu vozači?

Pre pregleda ovih rezultata valja samo napomenuti da je na našem tržištu trenutno u prodaji 49% polovnih automobila koji ispunjavaju Euro 3 normu, a 21% automobila koji su Euro 4. Od ukupnog broja Euro 3 automobila 64% prodaju građani (fizička lica), a 36% uvoznici polovnih automobila. Euro 5 i 6 ponuda zajedno čini svega 7%. 

Na pitanje „da li ste za uvođenje Euro 4 standarda kao uslova za uvoz polovnih automobila?“, 58 posto ispitanika odgovorilo je „ne“, 33 posto „da“, a 9 posto njih da im nije bitno.

Zanimljivo je i mišljenje javnosti zbog čega se uvodi Euro 4 norma. Manje veruju u to da je reč o brizi za životnu okolinu, a više da se izlazi u susret interesu određenih grupa, kao i nameri države da dodatno zaradi. Ispitanici su imali mogućnost da odaberu dva odgovora na ovo pitanje.


*ispitanici su mogli da odaberu dva odgovora

Dalje, 47% ispitanika smatra da bi uvođenje ove norme povećalo cene Euro 3 polovnjaka koji se već prodaju u Srbiji, 38% da neće. 14% ne zna kako će to uticati na cene. Sa druge strane, većina smatra da bi uvođenje Euro 4 standarda otežalo kupovinu polovnih automobila za građane sa nižim primanjima jer će biti onemogućen uvoz jeftinijim Euro 3 automobilima.

Kada je reč o inicijativi za uvođenje Euro 4 norme, ispitanici smatraju da je za to najzaslužnija država (53% ispitanika), zatim uvoznici novih automobila (31%), a u znatno manjem procentu uvoznici polovnih.

Podeljena su mišljenja oko toga kako bi uvođenje ove norme uticalo na poslovanje auto-placeva koji prodaju uglavnom Euro 3 automobile. Dok neki smatraju (45%) da bi ti placevi prešli na prodaju Euro 4 automobila, drugi misle da bi se takvi placevi zatvorili (41%).

U navedenom istraživanju učestvovalo je 90% ispitanika koji trenutno poseduju automobil i 10% koji ga nemaju. Najveći broj njih, kao što se može videti iz grafikona ispod, ima automobil koji ispunjava Euro 3 standard.

Iz navedenih grafikona može se zaključiti da vozači nisu za uvođenje Euro 4 standarda iz više razloga: imaju slabu kupovnu moć (već voze starije automobile i teško mogu priuštiti novije), nemaju poverenje u iskrene namere države i nisu upoznati sa procesom odlučivanja (slabo se komunicira o  ovoj temi). Ostaje da se vidi koliko će najavljeno uvođenje Euro 4 norme zaista uticati na tržište automobila.

Izvor: Polovniautomobili.com

Pogledajte još i:

Range levo
Range desno