Kompanija Auto Čačak daje svoj doprinos u borbi protiv COVID-19

Imajući u vidu aktuelnu situaciju, kompanija „Autočačak“ je dala svoj doprinos u borbi protiv
korona virusa. U trenutku kada se ceo svet bori protiv ove pošasti, nismo mogli da stojimo sa
strane i samo posmatramo. Novčana sredstva u iznosu od 3 miliona dinara uplaćena su na
račun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u cilju smanjenja posledica izazvanih
pandemijom virusa COVID-19. Na ovaj način smo želeli da podržimo napore koje država
sprovodi u suzbijanju korona virusa.

PR SAOPŠENJE

Pogledajte još i: